Termeni și condiții

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 1. Aceste condiții comerciale (denumite în continuare „condiții comerciale”) ale companiei Pertina Group a.s., cu sediul în Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praga 1, număr de identificare: 18043160, înregistrată în Registrul Comerțului la Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea B, înregistrarea 27940 (denumită în continuare „vânzătorul”), reglementează în conformitate cu prevederile articolului 1751 alineatul (1) din Legea nr. 89/2012 privind Codul Civil, așa cum a fost modificată ulterior (denumită în continuare „Codul Civil”), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care rezultă în legătură cu sau pe baza contractului de vânzare (denumit în continuare „contract de vânzare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărătorul”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe site-ul web aflat la adresa www.lexibook.ro (denumit în continuare „site-ul web”), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare „interfața magazinului online”).
 2. Condițiile comerciale nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în momentul în care comandă bunurile în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a unei profesii.
 3. Dispozițiile care se abat de la condițiile comerciale pot fi convenite în contractul de vânzare. Dispozițiile divergente din contractul de vânzare au prioritate față de dispozițiile condițiilor comerciale.
 4. Condițiile comerciale fac parte integrantă din contractul de vânzare. Contractul de vânzare și condițiile comerciale sunt redactate în limba română. Contractul de vânzare poate fi încheiat în limba română.
 5. Vânzătorul poate modifica sau completa conținutul condițiilor comerciale. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care au apărut pe durata valabilității versiunii anterioare a condițiilor comerciale.
 6. Aceste condiții comerciale sunt valabile începând cu 1.2.2024.

 

2. CONTUL UTILIZATORULUI

 1. Pe baza înregistrării efectuate de către cumpărător pe site-ul web, acesta poate accesa propriul său cont de utilizator (denumit în continuare „contul de utilizator”). Prin intermediul contului său de utilizator sau fără înregistrare direct de pe interfața magazinului online, cumpărătorul poate efectua comenzi de bunuri.
 2. La înregistrarea pe site-ul web și la efectuarea comenzilor de bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze corect și veridic toate informațiile. Informațiile furnizate în contul de utilizator trebuie actualizate de către cumpărător în cazul oricărei modificări. Informațiile furnizate de către cumpărător în contul de utilizator și la efectuarea comenzilor de bunuri sunt considerate corecte de către vânzător.
 3. Accesul la contul de utilizator este securizat prin numele de utilizator și parola. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru accesarea contului său de utilizator.
 4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului său de către terți.
 5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu utilizează contul său de utilizator timp de mai mult de un an sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile sale din contractul de vânzare (inclusiv condițiile comerciale).
 6. Cumpărătorul este conștient că contul de utilizator nu poate fi disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea echipamentului hardware și software al vânzătorului sau al terților.

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

 1. Toate prezentările bunurilor plasate în interfața magazinului online au un caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare referitor la aceste bunuri. Prevederile articolului 1732 alineatul (2) din Codul Civil nu se aplică.
 2. Interfața magazinului online conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care aceste bunuri, din natura lor, nu pot fi returnate prin poștă obișnuită. Prețurile bunurilor sunt afișate inclusiv cu TVA și toate taxele asociate. Prețurile bunurilor rămân valabile pe durata în care sunt afișate în interfața magazinului online. Prețurile bunurilor nu sunt adaptate la persoana cumpărătorului pe baza unei decizii automate. Această prevedere nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare în condiții convenite individual.
 3. Interfața magazinului online conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării bunurilor, precum și despre modul și timpul de livrare a bunurilor. Informațiile despre costurile asociate ambalării și livrării bunurilor menționate în interfața magazinului online se aplică doar în cazul în care bunurile sunt livrate în cadrul teritoriului României. În cazul în care vânzătorul oferă transport gratuit al bunurilor, condiția pentru dreptul la transport gratuit al bunurilor de către cumpărător este plata unei sume minime totale de cumpărare a bunurilor transportate, în valoarea stabilită în interfața magazinului online. În cazul în care are loc o retragere parțială din contractul de vânzare de către cumpărător și prețul total de cumpărare al bunurilor, pentru care nu a avut loc o retragere din contractul de către cumpărător, nu atinge suma minimă necesară pentru dreptul la transportul gratuit al bunurilor conform propoziției anterioare, dreptul cumpărătorului la transportul gratuit al bunurilor încetează și cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile de transport al bunurilor.
 4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața magazinului online. Formularul de comandă conține în special informații despre:
  1. bunurile comandate (cumpărătorul „adaugă” bunurile comandate în coșul de cumpărături electronic al interfeței magazinului online),
  2. modalitatea de plată a prețului de cumpărare a bunurilor, informații despre modalitatea de livrare a bunurilor comandate și
  3. informații despre costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv „comandă”).
 5. Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice informațiile introduse în comandă de către cumpărător, inclusiv posibilitatea ca cumpărătorul să detecteze și să corecteze erorile apărute în timpul introducerii datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe butonul „Finalizare comandă (plătește)”. Informațiile introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă fără întârziere primirea comenzii către cumpărător prin poșta electronică, și anume la adresa de poștă electronică a cumpărătorului menționată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de poștă electronică a cumpărătorului”).
 6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de cumpărare, costurile de transport estimate), să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).
 7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se naște prin primirea acceptării comenzii (acceptare) de către vânzător, care este trimisă cumpărătorului prin poșta electronică, și anume la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.
 8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de vânzare. Costurile suportate de către cumpărător în legătură cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare (costurile de conectare la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de către cumpărător, iar aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

 

4. PREȚUL BUNURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

 1. Cumpărătorul poate achita prețul bunurilor și eventualele costuri asociate livrării bunurilor în conformitate cu contractul de vânzare în mai multe moduri, în funcție de condițiile și metodele de plată actuale oferite pe site-ul nostru web www.lexibook.ro. Unele dintre opțiunile de plată oferite pot fi următoarele:
  1. prin transfer bancar fără numerar în avans pe contul vânzătorului (numărul de cont diferă în funcție de țara din care cumpărătorul face comanda);
  2. prin plată fără numerar cu cardul;
  3. Apple Pay;
  4. Google Pay;
  5. PayPal;
  6. prin intermediul unui credit acordat de o terță persoană;
  7. la livrare la punctul de ridicare sau la curier la livrare în funcție de curierul ales și de capacitățile tehnice ale acestuia (în numerar sau cu cardul); disponibilitatea plății la livrare poate varia în funcție de țara din care cumpărătorul face comanda;
  8. prin transfer bancar fără numerar prin intermediul altui sistem de plată în funcție de condițiile și metodele actuale de plată oferite pe site-ul nostru web.
 2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a exclude anumite metode de plată în anumite cazuri.
 3. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în cuantumul convenit. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, prețul de cumpărare include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.
 4. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător nicio plată în avans sau altă plată similară. Această prevedere nu afectează dispozițiile articolului 4.7 din condițiile comerciale referitoare la obligația de a plăti prețul de cumpărare a bunurilor în avans.
 5. În cazul plății în numerar, la livrare sau la punctul de ridicare al coletului, prețul de cumpărare este datorat la momentul primirii bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de cumpărare este datorat în termen de 7 zile de la încheierea contractului de vânzare.
 6. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de cumpărare a bunurilor împreună cu indicarea simbolului variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a achita prețul de cumpărare este îndeplinită la momentul înregistrării sumei corespunzătoare pe contul vânzătorului.
 7. Vânzătorul este autorizat, în special în cazul în care cumpărătorul nu confirmă suplimentar comanda (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de cumpărare înainte de expedierea bunurilor către cumpărător. Prevederile articolului 2119 alineatul (1) din Codul Civil nu se aplică.
 8. Eventualele reduceri de preț acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate reciproc.
 9. Dacă este obișnuit în comerț sau este prevăzut de dispoziții legale obligatorii, vânzătorul emite un document fiscal - factură cu privire la plățile efectuate în baza contractului de vânzare către cumpărător. Vânzătorul este plătitor de TVA. Factura fiscală este emisă de către vânzător către cumpărător după achitarea prețului de cumpărare a bunurilor și este trimisă în format electronic la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.

 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE

 1. Cumpărătorul este conștient că, în conformitate cu prevederile articolului 1837 din Codul Civil, printre altele, nu se poate retrage din contractul de vânzare cu privire la furnizarea:
  1. de bunuri fabricate în conformitate cu cerințele cumpărătorului sau adaptate nevoilor sale personale,
  2. de bunuri care se deteriorează rapid sau de bunuri cu o durată scurtă de valabilitate, precum și de bunuri care au fost, după livrare, în mod ireversibil amestecate cu alte bunuri din cauza naturii lor,
  3. de bunuri în ambalaj sigilat care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă după ce au fost desigilate de către cumpărător, și
  4. de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator în ambalaj sigilat, în cazul în care acesta a fost desigilat de către cumpărător.
 2. Dacă nu este vorba despre un caz prevăzut în articolul 5.1 al condițiilor comerciale sau despre un alt caz în care nu se poate retrage din contractul de vânzare, cumpărătorul poate să se retragă din contractul de vânzare în termen de treizeci (30) de zile de la ziua în care cumpărătorul sau o terță persoană desemnată de acesta, cu excepția transportatorului, preia bunurile, sau:
  1. ultimul produs, dacă cumpărătorul comandă mai multe produse care sunt livrate separat în cadrul unei singure comenzi,
  2. ultimul articol sau parte a livrării de bunuri care constă din mai multe articole sau părți, sau
  3. prima livrare de bunuri, dacă în contract este prevăzută o livrare regulată de bunuri pe o perioadă convenită.
 3. Retragerea din contractul de vânzare trebuie trimisă vânzătorului în termenul menționat în articolul 5.2 al condițiilor comerciale. Pentru retragerea din contractul de vânzare, cumpărătorul poate utiliza un formular de retragere furnizat de către vânzător, care face parte anexă a condițiilor comerciale. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare, printre altele, la adresa punctului de vânzare al vânzătorului sau la adresa de poștă electronică a vânzătorului info@lexibook.ro.
 4. În cazul retragerii din contractul de vânzare, contractul de vânzare este anulat de la început. Cumpărătorul returnează bunurile vânzătorului fără întârziere inutilă, dar nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract, cu excepția cazului în care vânzătorul i-a oferit opțiunea de a returna bunurile personal. Termenul din propoziția anterioară este respectat dacă cumpărătorul trimite bunurile înainte de expirarea acestui termen. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, cumpărătorul poartă costurile asociate cu returnarea bunurilor vânzătorului, chiar și atunci când bunurile nu pot fi returnate prin poștă obișnuită din cauza naturii lor.
 5. Cumpărătorul poate utiliza returnarea bunurilor gratuit, dacă vânzătorul o oferă în condițiile și modul stabilit de către vânzător.
 6. În cazul retragerii din contractul de vânzare conform articolului 5.2 al condițiilor comerciale, vânzătorul returnează cumpărătorului sumele de bani primite de la acesta în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de vânzare de către cumpărător, în aceeași modalitate în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, autorizat să restituie performanța furnizată de către cumpărător la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu acest lucru și nu rezultă nicio altă cheltuială pentru cumpărător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, vânzătorul nu este obligat să returneze sumele de bani primite de la cumpărător înainte ca vânzătorul să primească bunurile sau înainte ca cumpărătorul să dovedească că a trimis bunurile înapoi, în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi.
 7. Dreptul vânzătorului de a compensa daunele cauzate bunurilor împotriva pretenției cumpărătorului de restituire a prețului de cumpărare este recunoscut unilateral de către vânzător.
 8. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu prevederile articolului 1829 alineatul (1) din Codul Civil, să se retragă din contractul de vânzare, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage în orice moment din contractul de vânzare, până la momentul preluării bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul returnează cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârziere, prin transfer bancar, pe contul desemnat de către cumpărător.
 9. Dacă împreună cu bunurile este furnizat un cadou cumpărătorului, contractul de donație între vânzător și cumpărător este încheiat cu o condiție rezolutorie, și anume că, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, contractul de donație cu privire la un astfel de cadou își pierde valabilitatea și cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul furnizat împreună cu bunurile.

 

6. TRANSPORT ŞI LIVRARE

 1. Dacă modul de transport este stabilit în baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și eventualele costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
 2. Dacă vânzătorul este obligat în baza contractului de vânzare să livreze bunurile la locul stabilit de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să primească bunurile la momentul livrării.
 3. Dacă, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau prin alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să suporte costurile suplimentare asociate livrării repetate a bunurilor sau a altui mod de livrare.
 4. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajelor și, în cazul oricăror deficiențe, să notifice imediat transportatorul. În cazul în care se constată deteriorarea ambalajului care indică o intrare neautorizată în colet, cumpărătorul nu este obligat să primească coletul de la transportator. Aceasta nu afectează drepturile cumpărătorului privind răspunderea pentru defectele bunurilor și alte drepturi ale cumpărătorului prevăzute de dispozițiile legale obligatorii.
 5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul bunurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă au fost emise de către vânzător.

 

7. DREPTURILE PRIVIND EXECUTAREA DEFECTUOASĂ

 1. Drepturile și obligațiile părților contractuale cu privire la drepturile privind executarea defectuoasă se supun dispozițiilor legale obligatorii (în special dispozițiilor §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 și §§ 2161-2174b din Codul civil și Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorului, în forma modificată).
 2. Dacă obiectul achiziției este un bun material care este legat de conținutul digital sau de serviciul de conținut digital într-un astfel de mod încât nu ar putea îndeplini funcțiile sale fără acestea (denumit în continuare „obiect cu caracteristici digitale”), se aplică și dispozițiile privind responsabilitatea pentru defectele vânzătorului pentru furnizarea de conținut digital sau servicii de conținut digital, chiar dacă sunt furnizate de o terță parte. Aceasta nu se aplică dacă din conținutul contractului de vânzare și din natura bunului este evident că sunt furnizate separat.
 3. Vânzătorul răspunde cumpărătorului că bunul nu are defecte la momentul primirii. În special, vânzătorul răspunde cumpărătorului că bunul:
  1. corespunde descrierii, tipului și cantității convenite, precum și calității, funcționalității, compatibilității, interoperabilității și altor caracteristici convenite;
  2. este potrivit scopului pentru care cumpărătorul îl solicită și la care vânzătorul a consimțit; și
  3. este furnizat cu accesoriile și instrucțiunile convenite de utilizare, inclusiv instrucțiunile de asamblare sau instalare.
 4. Vânzătorul răspunde cumpărătorului că, pe lângă caracteristicile convenite:
  1. bunul este potrivit scopului pentru care bunurile de acest fel sunt de obicei utilizate, având în vedere și drepturile terților, reglementările legale, normele tehnice sau codurile de conduită ale sectorului în cauză, atunci când nu există norme tehnice;
  2. bunul, prin cantitate, calitate și alte caracteristici, inclusiv durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și siguranță, corespunde caracteristicilor obișnuite ale bunurilor de același fel pe care cumpărătorul le poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere declarațiile publice făcute de către vânzător sau de către o altă persoană în aceeași lanțul contractual, în special prin publicitate sau etichetare, cu excepția cazului în care vânzătorul demonstrează că nu era conștient de aceasta sau că a fost modificat într-un mod cel puțin comparabil cu modul în care a fost făcut sau că nu ar fi putut influența decizia de cumpărare;
  3. bunul este furnizat cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de asamblare și alte instrucțiuni de utilizare pe care cumpărătorul le poate aștepta în mod rezonabil; și
  4. bunul corespunde calitativ sau execuției unui eșantion sau model care i-a fost prezentat cumpărătorului de către vânzător înainte de încheierea contractului de vânzare.
 5. Dispozițiile art. 7.4 din termenii și condițiile generale nu se aplică în cazul în care vânzătorul a atras atenția cumpărătorului în mod special înainte de încheierea contractului de vânzare că unele caracteristici ale bunului diferă și cumpărătorul a consimțit expres la aceasta la încheierea contractului de vânzare.
 6. Vânzătorul răspunde cumpărătorului și pentru defectul cauzat de o montare sau instalare incorectă care a fost efectuată în baza contractului de vânzare de către vânzător sau sub responsabilitatea acestuia. Aceasta se aplică și în cazul în care montajul sau instalarea a fost efectuată de către cumpărător și defectul a apărut din cauza unei deficiențe în instrucțiuni furnizate de vânzător sau de furnizorul de conținut digital sau de serviciu digital, în cazul unui obiect cu caracteristici digitale.
 7. Dacă defectul apare în decurs de un an de la preluarea bunurilor, se consideră că bunul era defect la momentul preluării, cu excepția cazului în care natura bunului sau defectul exclud acest lucru. Această perioadă nu curge în timpul în care cumpărătorul nu poate utiliza bunul, în cazul în care a ridicat în mod justificat defectul.
 8. Dacă obiectul achiziției este un obiect cu caracteristici digitale, vânzătorul se asigură că cumpărătorului i se vor furniza actualizările convenite ale conținutului digital sau a serviciului de conținut digital. Pe lângă actualizările convenite, vânzătorul se asigură că cumpărătorului i se vor furniza actualizări necesare pentru ca obiectul să-și mențină caracteristicile conform art. 7.3 și art. 7.4 din termenii și condițiile generale și că cumpărătorul va fi informat cu privire la disponibilitatea acestora
  1. timp de doi ani, dacă conținutul digital sau serviciul de conținut digital trebuie să fie furnizate în mod continuu pentru o anumită perioadă, în conformitate cu contractul de vânzare și dacă furnizarea este convenită pentru o perioadă mai lungă de doi ani, pe toată durata acesteia,
  2. pe o perioadă pe care cumpărătorul o poate aștepta în mod rezonabil, dacă conținutul digital sau serviciul de conținut digital trebuie să fie furnizate o singură dată în conformitate cu contractul de vânzare; acest lucru se va evalua în funcție de tipul și scopul bunului, natura conținutului digital sau a serviciului de conținut digital și luând în considerare circumstanțele la încheierea contractului de vânzare și natura obligației.
 9. Dispozițiile art. 7.8 din termenii și condițiile generale nu se aplică în cazul în care vânzătorul a atras în mod special atenția cumpărătorului înainte de încheierea contractului de vânzare că actualizările nu vor fi furnizate și cumpărătorul a consimțit expres la aceasta la încheierea contractului de vânzare.
 10. Dacă cumpărătorul nu efectuează actualizarea într-un termen rezonabil, nu are drepturi din cauza defectului care a apărut doar din cauza lipsei de actualizare. Acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul nu a fost informat cu privire la actualizare sau la consecințele lipsei de actualizare sau nu a efectuat actualizarea sau a făcut-o în mod incorect din cauza unei deficiențe în instrucțiuni. Dacă conținutul digital sau serviciul de conținut digital trebuie să fie furnizate în mod continuu pentru o anumită perioadă și apare sau se manifestă un defect în timpul prevăzut în art. 7.8.1 și art. 7.8.2 din termenii și condițiile generale, se consideră că conținutul digital sau serviciul de conținut digital sunt furnizate cu defecte.
 11. Cumpărătorul poate reclama un defect care apare pe bun în termen de doi ani de la preluare. Dacă obiectul achiziției este un obiect cu caracteristici digitale și conținutul digital sau serviciul de conținut digital trebuie să fie furnizate în mod continuu pentru o anumită perioadă, cumpărătorul poate reclama un defect care apare sau se manifestă pe acestea în termen de doi ani de la preluare. Dacă trebuie să fie furnizate pentru o perioadă mai lungă de doi ani, cumpărătorul are dreptul la defecte care apar sau se manifestă în acest timp. Dacă cumpărătorul a reclamat în mod justificat un defect vânzătorului, perioada pentru reclamarea defectului nu curge în timpul în care cumpărătorul nu poate utiliza bunul.
 12. Dacă bunul are un defect, cumpărătorul poate solicita remedierea acestuia. La alegerea sa, cumpărătorul poate solicita furnizarea unui nou bun fără defecte sau remedierea bunului, cu excepția cazului în care metoda aleasă de remediere este imposibilă sau este disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă metodă; acest lucru se va evalua în special în funcție de importanța defectului, valoarea pe care bunul ar trebui să o aibă fără defecte și dacă defectul poate fi remediat fără dificultăți semnificative pentru cumpărător. Vânzătorul poate refuza remedierea defectului dacă este imposibilă sau disproporționat de costisitoare, în special în funcție de importanța defectului și valoarea pe care bunul ar trebui să o aibă fără defecte.
 13. Vânzătorul va remedia defectul într-un termen rezonabil după ce acesta a fost reclamat, astfel încât să nu cauzeze cumpărătorului dificultăți semnificative, luând în considerare natura bunului și scopul pentru care cumpărătorul a cumpărat bunul. Vânzătorul va prelua bunul la propriile costuri pentru a remedia defectul. Dacă este necesară demontarea bunului, a cărui montare a fost efectuată în conformitate cu natura și scopul bunului înainte de apariția defectului, vânzătorul va demonta bunul defect și va monta bunul reparat sau nou sau va suporta costurile asociate cu aceasta.
 14. Cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă de preț sau poate rezilia contractul de vânzare, dacă:
  1. vânzătorul refuză să remedieze defectul sau nu l-a remediat în conformitate cu art. 7.13 din termenii și condițiile generale,
  2. defectul apare repetat,
  3. defectul este o încălcare esențială a contractului de vânzare sau
  4. este evident din declarațiile vânzătorului sau din circumstanțele cazului că defectul nu va fi remediat într-un termen rezonabil sau fără dificultăți semnificative pentru cumpărător.
 15. Dacă defectul bunului este neimportant, cumpărătorul nu poate rezilia contractul de vânzare (în sensul art. 7.14 din termenii și condițiile generale); se consideră că defectul bunului nu este neimportant. Dacă cumpărătorul reziliază contractul de vânzare, vânzătorul va returna prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate după ce vânzătorul primește bunul sau după ce cumpărătorul demonstrează că a expediat bunul.
 16. Defectul poate fi reclamat vânzătorului la care bunul a fost achiziționat. Cu toate acestea, dacă o altă persoană este desemnată pentru a remedia defectul, cumpărătorul va reclama defectul persoanei desemnate pentru a remedia defectul, care este mai aproape de sediul vânzătorului sau de sediul cumpărătorului.
 17. Cu excepția cazurilor în care este desemnată o altă persoană pentru a remedia defectul, vânzătorul este obligat să primească reclamația în orice locație în care primirea reclamației este posibilă în funcție de sortimentul produselor vândute sau serviciilor furnizate, sau în sediul său. Vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului o confirmare scrisă la depunerea reclamației, în care se menționează data la care cumpărătorul a depus reclamația, conținutul acesteia, modul în care cumpărătorul dorește să fie rezolvată reclamația și datele de contact ale cumpărătorului în scopul furnizării informațiilor privind soluționarea reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate pentru a remedia defectul.
 18. Drepturile privind răspunderea pentru defectele bunurilor pot fi exercitate în special prin poștă electronică la adresa info@lexibook.ro.
 19. Cel care are dreptul la remedierea defectelor are, de asemenea, dreptul la rambursarea costurilor rezonabile suportate în scopul exercitării acestui drept. Cu toate acestea, dacă cumpărătorul nu solicită rambursarea într-o lună de la expirarea termenului în care trebuie reclamat defectul, instanța nu va acorda dreptul la rambursare, dacă vânzătorul susține că dreptul la rambursare nu a fost solicitat în timp util.
 20. Alte drepturi și obligații ale părților referitoare la responsabilitatea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de regulamentul de reclamații al vânzătorului.
 21. Vânzătorul sau o altă persoană poate oferi cumpărătorului, în afara drepturilor sale legale privind executarea defectuoasă, și o garanție a calității.

 

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTUALE

 1. Cumpărătorul dobândește proprietatea asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor.
 2. Vânzătorul nu este supus niciunei coduri de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul prevederilor art. 1820 alin. (1) lit. n) din Codul civil.
 3. Rezolvarea reclamațiilor consumatorilor este asigurată de către vânzător prin intermediul poștei electronice. Reclamațiile pot fi trimise la adresa de poștă electronică a vânzătorului. Vânzătorul va trimite informații cu privire la soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa de poștă electronică a cumpărătorului. Vânzătorul nu a stabilit alte reguli privind soluționarea reclamațiilor.
 4. Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu privire la contractele încheiate cu consumatorii, este competentă Inspectia Comercială Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, CUI: 000 20 869, adresă de internet: https://www.coi.cz/en/. Platforma de soluționare a litigiilor online, care poate fi găsită la adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr, poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor între vânzător și cumpărător cu privire la contractele de vânzare.
 5. Centrul European de Consum din Republica Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresă de internet: https://evropskyspotrebitel.cz/en/, este punctul de contact în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea litigiilor online în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea litigiilor online în materie de consum).
 6. Cumpărătorul poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau la autoritatea de control de stat. Vânzătorul are dreptul să vândă bunuri pe baza unei autorizații comerciale. Controlul comercial este efectuat de către autoritatea competentă de control comercial în cadrul competențelor sale. Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal exercită controlul în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Inspectia Comercială Cehă exercită, în măsura în care este necesar, controlul respectării Codului civil și a Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorului, în forma modificată.
 7. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul schimbării circumstanțelor în sensul art. 1765 alin. (2) din Codul civil.

 

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Obligația de informare către cumpărător în sensul art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul GDPR”) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de vânzare, în scopul derulării negocierilor privind contractul de vânzare și în scopul îndeplinirii obligațiilor legale de interes public ale vânzătorului este îndeplinită de către vânzător prin intermediul unui document special.

 

10. TRIMITEREA DE MESAJE COMERCIALE ȘI STOCAREA COOKIE-URILOR

 1. Cumpărătorul consimte în sensul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale și de modificare a unor legi (Legea privind unele servicii ale societății informaționale), în forma modificată, cu trimiterea de mesaje comerciale de la vânzător la adresa electronică sau la numărul de telefon al cumpărătorului. Obligația de informare către cumpărător în sensul art. 13 din Regulamentul GDPR referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterea de mesaje comerciale este îndeplinită de către vânzător prin intermediul unui document special.
 2. Obligațiile legale referitoare la stocarea eventualelor cookie-uri pe dispozitivul cumpărătorului sunt îndeplinite de către vânzător prin intermediul unui document special.

 

11. LIVRARE

 1. Cumpărătorului i se poate livra la adresa electronică a cumpărătorului.

 

12. DISPOZIȚII FINALE

 1. Dacă relația stabilită prin contractul de vânzare conține un element internațional (străin), părțile convin că relația se supune legii cehe. Prin alegerea legii conform propoziției anterioare, cumpărătorul care este consumator nu este privat de protecția acordată de dispozițiile legii, de care nu se poate abate prin contract și care ar fi altfel aplicată în cazul în care nu există o alegere a legii în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 referitor la legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).
 2. Dacă o dispoziție a termenilor și condițiilor comerciale este nevalidă sau ineficientă, sau devine astfel, în locul dispozițiilor nevalide va intra în vigoare o dispoziție care se apropie cel mai mult de sensul dispoziției nevalide. Nevaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.
 3. Contractul de vânzare, inclusiv termenii și condițiile comerciale, sunt arhivate de către vânzător în format electronic și nu sunt accesibile cumpărătorului fără alte formalități.
 4. Un formular de model pentru retragerea din contractul de vânzare constituie anexa la termenii și condițiile comerciale.
 5. Detaliile de contact ale vânzătorului: adresa sediului Pertina Group a.s., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praga 1, adresa de e-mail info@lexibook.ro. Vânzătorul nu furnizează alte mijloace de comunicare online.